Történet

Az ESSE Intézetet egy világméretű nonprofit oktatási hálózat tagjaként 1987-ben alapították Koppenhágában. Az „ESSE” elnevezés a „European Sathya Sai Education” (Európai Sathya Sai Oktatás) rövidítése, és egyúttal latinul a „lenni” igét is jelenti.

Az intézet már a kezdetektől fogva értékközpontú szemináriumokat tart tanároknak, nevelőknek és mindazoknak, akik tájékozódni kívánnak attól, hogy hogyan vezethetik be az egyetemes emberi értékeket a hivatásukba, illetve a magánéletükbe.

E szemináriumok legfőbb célja az olyan tanárok és nevelők képzése, akik a gyermekoktatásban vesznek részt.

Ezzel egyidejűleg vette kezdetét a Sathya Sai Emberi Értékek Oktatásának koordinálása is szerte Európában, amelynek részeként az Intézet tapasztalatcserét és módszertani kutatásokat kezdeményez. Mindegyik európai országban találunk Sathya Sai oktatási tanárokat és tanárképzőket, akik az ESSE Intézettel működnek együtt.

1992 óta minden második évben megrendezésre kerül az európai tanárképzők találkozója, amin a volt Szovjetunió utódállamainak képviselői is részt vesznek. Ezen az eseményen a trénerek megosztják tapasztalataikat egymással, és közösen döntenek a további fejlődési irányokról. Ezek az összejövetelek azt a célt is szolgálják, hogy erősítsék a Sathya Sai Emberi Értékek egységes szemléletét és tanításuk kimagasló színvonalát.

Ezt követően a képzés célközönsége is kibővült a szülőkkel és felnőttekkel. A legutóbbi lépés pedig az egyetemes emberi értékek kiterjesztése az olyan foglalkozási területek felé, mint közgazdaság, menedzsment, orvostudomány és szociális tevékenységek.

2013 szeptemberében a Dél-Európai Sathya Sai Oktatási Intézet (ISSE SE) az ESSE Intézettel közösen elindította az „INSPIRED” (Ösztönözve) című online magazint. A magazin célja, hogy támogassa a tanárokat, szülőket, szakembereket az oktatási-nevelési tevékenységükben, valamint a más hivatásbelieket azon egyetemes emberi értékek felfedezésében, amelyek a személyes és szakmai kiteljesedés eszközeit jelenthetik, illetve amelyek a gyermekek, családok, diákok, iskolák, vállalkozások és a közösségek számára is jótékonyak.

Célok és feladatok

Az ESSE latinul azt jelenti, „lenni”, ami szimbolikusan jól összegzi a program célját, és tökéletesen illik a Delors-féle UNESCO tanulmány (lásd “Filozófia”) által támogatott új oktatási fókuszponthoz is.

Az ESSE Intézet főbb céljai:

 • az egyetemes emberi értékeknek – az igazságnak, a helyes cselekedeteknek, a szeretetnek, a békének és az erőszakmentességnek – mint a magán- és társadalmi élet harmonikus fejlesztését segítő vezérelveknek a mélyebb megértése
 • egy olyan oktatási program elindítása, amely átalakítja az embert, és arra ösztönzi, hogy az egyetemes emberi értékek spirituális alapelveire épülő életet éljen
 • a résztvevők támogatása azon erőfeszítéseikben, hogy sikeresen alkalmazzák az emberi értékeket az oktatásban és az élet más területein egyaránt
 • a résztvevők ösztönzése arra, hogy
  • tudatába kerüljenek igaz benső kilétüknek, és hogy a tudatosságnak e szintjéről cselekedjenek
  • alkalmazzák a mindennapi életben az egyetemes szeretetet és kiválóságot, hogy egy harmonikus, tartósan boldog életet éljenek

Feladatok:

 • a Sathya Sai Emberi Értékek Oktatása programok támogatása és megvalósítása tanintézeti, tanintézet melletti és azon kívüli keretek között, az európai kultúra egyetemes jellegzetességeire építve. E programok egyaránt szólnak gyermekeknek és felnőtteknek.
  A feladat megvalósítása érdekében az ESSE Intézet egységes oktatói programot kínál:
  • a hivatalos oktatási rendszeren belül dolgozó tanároknak/oktatóknak;
  • azon szakmabelieknek, akik nem a hivatalos oktatási rendszer keretein belül tevékenykednek;
  • felnőtteknek, családoknak és fiataloknak.
  Részletesebb információ a Program oldalon található.
 • a Sathya Sai Emberi Értékek Oktatása program hitelességének biztosítása, amely a Sathya Sai Educare filozófiáján, illetve az integrál oktatás pedagógiáján alapszik.

ESSE Campus, Németország

Az ESSE Intézet 2009-ben megalapította saját kampuszát Németországban. Itt a Sathya Sai Oktatás tanárképzésén és további olyan képzéseken lehet részt venni, amelyek az értékek szociális környezetben történő oktatását alapozzák meg.